بازدید از مسیل های سطح حوزه ی استحفاظی خاوران

مسیل های سطح حوزه ی استحفاظی شهرک خاوران
 دکتر پور محمدی به همراه جمعی از مدیران استانی از مسیل های سطح حوزه ی استحفاظی خاوران ،شهردار منطقه 9 و باسمنج بازدید کرد
بازدید مهندس رضی منش معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز،
مهندس وصالی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حوزه ی خدمات شهری شهرداری تبریز،
نماینده ی امور آب شهرستان تبریز، مهندس نسیانی شهردار منطقه 9 ، 
بازدید مهندس رضی منشی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز،
مهندس وصالی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حوزه ی خدمات شهری شهرداری تبریز،
نماینده ی امور آب شهرستان تبریز،
مهندس نسیانی ،
از مراحل پاکسازی  مسیل های سطح حوزه ی استحفاظی خاوران، بمنظور کنترل بحران احتمالی بارش های اخیر.

شهردار منطقه 9 گفت: با اجرای همزمان چندین پروژه آماده سازی در شهرک خاوران،

بستر لازم جهت اجرای پروژه های متعدد عمرانی و ایجاد زیرساخت ها در کمترین زمان ممکن، فراهم می شود.

بهرام نسیانی با اعلام این مطلب اظهار داشت:

عملیات آماده و مسطح سازی اراضی بخش مرکزی، اراضی ۵۵ هکتاری و اراضی۱۲۰ هکتاری شهرک خاوران،

بطور همزمان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه و پیمانکاران عمرانی در حال اجرا است.

نسیانی تصریح کرد: از جمله اهداف آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری، ۵۵ هکتاری و بخش مرکزی خاوران،

تسطیح، مسیر گشایی، آماده سازی و تبدیل اراضی موجود به قطعات با کاربری های مختلف است.

شهردار منطقه 9 در تشریح جزئیات این پروژه ها افزود: عملیات خاکبرداری، خاکریزی،

دکوپاژ و تسطیح و همچنین احداث دیوار سنگی، آبرو و جدول گذاری، از جمله اقداماتی است که تا کنون

در این پروژه های عمرانی اجرا شده است و در حال حاضر آماده سازی اراضی۱۲۰ هکتاری با ۷۰ درصد،

اراضی ۵۵هکتاری با ۱۷ درصد و اراضی بخش مرکزی خاوران با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

منبع: شهرداری منطقه 9