حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه9خاوران

حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه نه

مهندس رمضان زاده :سال آینده، گذرهای شهرک خاوران شناسنامه دار می شود.

به گفته ی امور ارتباطات شهرداری منطقه۹ تبریز، مهندس رمضان زاده مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه۹ در گفتگو با برنامه ی رادیویی شهریمیز بیان کرد: خانواده هائی در شهرک جدیدالاحداث خاوران ساکن هستند که خواستار نامگذاری کوچه ها و کوی های این شهرک می باشند.

 

حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه نه

 

مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه۹ تصریح کرد: شورای نامگذاری در این جهت اقدام به نامگذاری تمامی کوچه ها و کوی ها طبق نقشه ی مصوب نموده است و طبق پیش بینی های صورت گرفته در سال۹۸، کلیه ی گذرها در این شهرک با نصب تابلوها شناسنامه دار می شوند.

مهندس رمضان زاده در خصوص عدم نصب تابلوهای نامگذاری شده تا کنون اظهار داشت: با توجه به تشکیل نیافتن کامل بافت شهری در این شهرک و همچنین اجرای برخی عملیات عمرانی و آماده سازی اراضی، این اقدام عملی نشده بود که در سال آینده، این خواست همشهریان و ساکنین محترم شهرک خاوران نیز تحقق خواهد گرفت.

 

 

منبع : شهرداری منطقه 9

مطلب مرتبط :گزارش تصویری آماده باش نیرو ها شهرداری منطقه 9